Serc

Huisvestingscommissies

Bouwvergunningen

Bouwvergunning

Inlichtingen:
Van binnen Maassluis
Tel: 14010
Van buiten Maassluis
Tel: 010-5914010

Informatie over de procedure om een bouwvergunning te verkrijgen en over bestemmingsplannen.

Huurcommissie

Huurcommissie

Postbus 16495
2500 BL  Den Haag
Tel: 0800-4887243

Beslist bij geschillen tussen huurder en verhuurder over woon- en bouwtechische kwaliteit, service kosten en huurprijzen van woonruimten.

VAC Maassluis Advies Commissie Wonen

Advies Commissie Wonen

Postbus 35
3140 AA  Maassluis
Tel: 010-5916578