Serc

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester van Maassluis drs. K. Karssen

Tel: 010-5931744

De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken benoemd voor duur van zes jaar. Burgemeester Karssen is in 2003 benoemd en in 2009 herbenoemd en is daarmee aan zijn tweede ambtstermijn begonnen.

De burgemeester heeft de volgende onderwerpen in zijn portefeuille:
* Openbare orde en Veiligheid
* Algemene- en Bestuurszaken
* Mondiale bewustwording
* Dienstverlening
* Communicatie, stadspromotie en toerisme

De burgemeester is voorzitter van het college van B & W en van de gemeenteraad. De taak van de burgemeester is dat hij toe ziet op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeente beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten en een goede afstemming van degene die zijn betrokken bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering.

De burgemeester heeft zestien nevenfuncties waarvan vijftien Onbezoldigd zijn en één Bezoldig.

Burgerjaarverslag
De burgemeester brengt elk jaar een burgerjaarverslag uit waarin hij rapporteert over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverleningen en zijn bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie.

 

 

Wethouder:

A.G.M. Keijzer
Wethouder voor de PvdA
Tel: 010-5931744

De portefeuille van de wethouder:
* Stedelijke ontwikkeling
* Volkshuisvesting
* Groen
* Wijk- en buurtbeheer (inclusief wijkveiligheid)

De wethouder heeft één Onbezoldigde nevenfunctie

 

Wethouder:

H.L.M. Eitjes
Wethouder voor de VVD
Tel: 010-5913740

De portefeuille van de Wethouder:
* Financiën
* Milieu
* Personeel en organisatie
* Economie

De wethouder heeft vijf Onbezoldigde en twee Bezoldigde nevenfuncties.

Wethouder:

P.E.H. Kromdijk
Wethouder voor de PvdA
Tel: 010-5931744

De portefeuille van de wethouder:
* Zorg
* Samenlevingsopbouw
* Werk en inkomen
* Dukdalf

De wethouder heeft tien Onbezoldigde en één Bezoldigde nevenfuncties.

Wethouder:

G. van der Wees
Wethoudr voor de VVD
Tel: 010-5931740

De portefeuille van de wethouder:
* Onderwijs en jeugd
* Sport
* Cultuur
* Monumenten

De wethouder heeft acht Onbezoldigde en één Bezoldigde nevenfuncties.

 

 

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Mr. A.J.T. Korthout
Tel: 010-5931740

De gemeentesecretaris staat de burgemeester, het college en de door hun ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Ook is de gemeentesecretaris algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.
Hij is de schakel tussen het college van B en W en de gemeentelijke organisatie. Hij stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

De gemeentesecretaris heeft één Bezoldidge nevenfunctie.