Serc

Vrouwenverenigingen

Leger des Heils

Noordvliet 61
3142 CJ  Maassluis
Tel: 010-5912715

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen - NVVH

Inl. Mw. C. Arlman

Wipperspark 1
3141 RA  Maassluis
Tel: 010-5921798

Geen Website

Oecumenische Gesprekkring Vrouw, Geloof, Maatschappij

Inl. Mw. B. Schippers

Korhoenstraat 23
3145 CE  Maassluis
Tel: 010-5915566

Geen Website

Passage, Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Inl. Mw. A. M. Patijn-Jordaan

Mozartlaan 4
3144 NB  Maassluis
Tel: 010-5900667

Geen Website

Stichting Internationale Vrouwengroep Regenboog

Postbus 2001
3140 BA  Maassluis
Tel: 010-5926397

Geen Website